Kirkelig vejledning

Kirkelige handlinger aftales forud med sognepræsten.

Fødsel: Fødslen anmeldes til sognepræsten gennem jordemoderen. Er forældrene ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de huske at få udfyldgt en omsorgs- og ansvarserklæring, der inden for 14 dage skal sendes til sognepræsten på papir eller elektronisk med brug af NemID. (Ellers overgår faderskabssagen til Statsforvaltningen).

Dåb: Dåb aftales med sognepræsten senest onsdagen før dåbssøndagen.

Vielse: Aftales med sognepræsten i god tid.

Begravelse: Anmeldelse af dødsfald på https://www.borger.dk (sygdom og sundhed) senest 2 hverdage efter dødsfaldet.Man kan henvende sig til en bedemand og/eller sognepræsten, som vil være behjælpelig med at udfylde anmeldelsen. Begravelse aftales med sognepræsten (evt. gennem en bedemand).